Hovedmeny

You are here

Bærekraftige materialer

Gips - et naturlig byggemateriale

Naturlig gips

Den naturlige gipsen kommer fra gipsstein som finnes i meget store mengder på jorden. Havvann inneholder oppløst gips, og gipsen ble dannet ved utvinning i lukkede havbassenger hvor vannet langsomt fordampet.

Gyproc gipsprodukter

Gyproc gipsplater består av en støpt gipskjerne omgitt av kartong på yttersiden. Kartongen framstilles av resirkulert papp og papir. Gipsen kommer fra to kilder:

  1. Gipsspill innsamlet fra byggeplasser, gjenbruksstasjoner og fra nedrivinger
  2. Naturgips fra gipsbrudd   


En stor del av de anvendte råmaterialene er resirkulerte materialer eller restprodukter. Dette bidrar til en vesentlig reduksjon av energiforbruk til framstilling av nye råmaterialer.

Ingen giftige eller miljøskadelige stoffer

Gips inneholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer. Gyproc gipsplater avgir ikke farlige gasser og er inneklimamerket i beste klasse.

 

Gyproc stålprodukter

Stål er 100 % multisirkulerbart. Stålet kan brukes igjen og igjen i det uendelige uten å miste dets egenskaper. I et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere.

Gyproc stålprodukter

Gyproc Stålprodukter består av 0,5-3,0 mm varmeforsinket kaldvalset tynnplatestål. Profiler med en godstykkelse på 0,46 mm er vanligst.

Kaldvalset stål produseres i henhold til EN 10142 samt EN 10147 gjennom en prosess med jernmalm (62%), kull (18%) og gjenbrukt stålavfall (20%). Sinkvekten er 140 g/m2 (totalt belegg på begge overflatene) som tilsvarer 10 µm på hver side. Nominell godstykkelse er inklusive sinktykkelsen.

 

Et rent naturprodukt

  • Gips er et rent naturprodukt (kalsiumsulfat), og finnes i enkelte matvarer. Havvann inneholder oppløst gips.
  • Gips framstår ved fordamping av saltvann. 20 prosent av gipskrystallene er vann.
  • Som naturmateriale finnes gipsen i fjell eller i gipsbrudd.
  • Gipsplatekartong består av resirkulert papp og papir som er et organisk materiale av cellulosefibre.
  • I produksjonsprosessen anvendes små doser tilsetningsmidler, for eksempel maisstivelse. 

Bygg i stål - 20 gode miljøgrunner

Stål er et materiale som innfrir kravene til bærekraftig bygging. Norsk Stålforbund lister opp gode miljøgrunner for å bygge i stål.